Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm doppler ở bệnh nhân ung thư tế bào gan
Tóm tắt
Nghiên cứu 15 bệnh nhân (bn) ung thư tế bào gan (UTTBG) bằng chẩn đoán tế bào học và sinh thiết gan tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai từ 3/1999. Theo dõi hình ảnh siêu âm Doppler màu của khối UTTBG, các chỉ số huyết động của mạch gan riêng, của mạch trong khối u, đối chiếu kết quả siêu âm với chụp động mạch gan, cho thấy: đại đa số khối UTTBG có tăng sinh mạch trong và xung quanh khối u; tốc độ tâm thu dòng chảy động mạch gan riêng trung bình là 83,3cm/s và chỉ số sức cản ngoại vi trung bình là 0,6; dòng chảy động mạch trong khối u có tốc độ cao trung bình là 57,2cm/s và RI trung bình là 0.59 (0,4-0,88). Siêu âm Doppler cho thấy tăng sinh mạch trong và xung quanh khối với độ chính xác cao so với chụp động mạch gan.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn