Biến đổi động học một số chỉ tiêu miễn dịch tế bào ở chuột nhắt trắng bị nhiễm khuẩn thực nghiệm dưới tác dụng của chiếu laser heli-neon
Tóm tắt
Động vật thí nghiệm là chuột nhắt trắng đực 7 tuần tuổi, trọng lượng 18-20g, được nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chuột được chia thành 4 lô: lô 1 chuột không gây nhiễm khuẩn, lô 2 chuột được gây nhiễm khuẩn và không được điều trị, lô 3 chuột được gây nhiễm khuẩn và điều trị vancocin, lô 4 chuột được gây nhiễm khuẩn sau đó chiếu Laser He Ne. Kết quả cho thấy Laser He Ne làm tăng khả năng thực bào trên chuột được gây nhiễm khuẩn thể hiện tỷ lệ phần trăm thực bào, chỉ số thực bào tăng cao hơn so với chuột được gây nhiễm khuẩn nhưng không được điều trị tại thơì điểm 3 hoặc 5 ngày chiếu. Không có sự khác biệt về các chỉ số miễn dịch tế bào giữa 2 lô chuột được điều trị kháng sinh và chiếu Laser He Ne.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn