Biến đổi động học của một số chỉ tiêu bạch cầu trên chuột nhắt trắng bị nhiễm khuẩn thực nghiệm dưới tác dụng của chiếu laser heli-neon
Tóm tắt
Thí nghiệm trên chuột nhắt trắng đực (chủng Swiss) 7 tuần tuổi, trọng lượng 18-20g, chia thành 4 lô: 1 lô không gây nhiễm khuẩn, 3 lô được gây nhiễm khuẩn bằng cách tạo 1 vạt da lưng chuột ở vị trí phía trên bàn chân phải trưóc, khâu 2 mũi định hướng. So sánh số lượng bạch cầu của các lô nghiên cứu tại các thời điểm 1, 3, 5, 7, 10, và 15 ngày chiếu Laser He-Ne. Laser He-Ne có tác dụng làm giảm và điều chỉnh sớm số lượng bạch cầu về bình thường. Tác động của chiếu Laser He-Ne lên bạch cầu có hiệu quả tốt sau 3 ngày chiếu và đạt hiệu quả tốt nhất sau 5-10 ngày chiếu, không khác biệt so với hiệu quả của điều trị kháng sinh trên các lô chuột được gây nhiễm khuẩn thực nghiệm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn