Bệnh anpha thalassemie hemoglobin H
Tóm tắt
Trong năm 1992 nhờ sử dụng có hệ thống điện di huyết sắc tố (ĐDHST) trên những trường hợp có triệu chứng lâm sàng giống thalassemie đã phát hiện 19 ca có huyết sắc tố (HST) H. Trên 132 bệnh nhân đã được ĐDHST, có 60 bệnh nhân có phát hiện rối loạn HST trong đó có 41 bệnh nhân bêta thalassemie (A1 A2 F) và bệnh sắc tố khác chủ yếu là E (69%). Có 19 bệnh nhân có HST H được xác định (tỷ lệ 31%) trong đó có 1 bệnh nhân có H với công thức H: 5,5%; F: 4,8%; E: 4% trên 1 bệnh nhân nam 26 tuổi. Triệu chứng lâm sàng và huyết học: thiếu máu Hb, vàng da, lách to, biến dạng xương, hồng cầu (HC) giảm, HC nhược sắc, HC dị dạng, HC nhân, sắt huyết thanh. Kết luận: Bệnh Thalassemie cũng có mặt tại Việt Nam cũng như các nước Đông nam á khác. Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên vì trong một đất nước mà tần tố B thalassemie cao thì không có một lý do di truyền học nào để có thể nghĩ đến tình trạng không có hình thái Thalassemie.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn