Bán kính độ cong giác mạc và độ sâu tiền phòng trên mắt bình thường và glôcôm góc đóng ở người Việt Nam
Tóm tắt
Nghiên cứu 112 người bình thường, nam 58, nữ 54 và 115 BN glôcôm góc đóng, nam 53, nữ 62. Kết quả: Bán kính độ cong giác mạc (BKĐCGM) trung bình của mắt glôcôm góc đóng là 7,62 mm và mắt bình thường là 7,74 mm; độ sâu tiền phòng (ĐSTP) trung bình của mắt glôcôm góc đóng là 1,98 mm và mắt bình thường là 2,94 mm; BKĐCGM nhỏ và ĐSTP nông là hai yếu tố giải phẫu đặc trưng của bệnh glôcôm góc đóng; BKĐCGM nhỏ và ĐSTP không có sự khác biệt đáng kể ở mắt glôcôm góc đóng và ở mắt glôcôm góc đóng tiềm tàng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn