Áp dụng kỹ thuật PCR [polymerase chain reaction] để xác định E.coli gây nhiễm trùng bệnh viện
Tóm tắt
Tỷ lệ E.coli gây bệnh nhiễm trùng BV mang gen độc (GĐ) afa rất cao 46/54 BN (85,2%). Trong số 54 củng E.coli xác định được GĐ lực chỉ thấy 46 chủng có mang GĐ lực afa, không thấy chủng nào mang GĐ gây tiêu chảy. Trong tổng số 46 chủng E.coli xác định có mang GĐ lực nhưng chưa thấy chủng nào mang cả 2 loại gen: gen afa và gen tiêu chảy. Trong 46 chủng E.coli mang GĐ lực afa đề kháng cao với Ampicilin (80,4%), Co-trimoxazol (58,7%). Nhưng còn nhạy cảm cao với Amikacin (98,7%), Ceftriaxon (47,8%) và Chloramphenicol (87,0%)

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn