Ảnh hưởng của phospho hữu cơ trên hoạt độ một số enzym chống oxy hoá, trạng thái chống oxy hoá toàn phần và sự peroxy hoá lipid màng hồng cầu ở công nhân sản xuất thuốc trừ sâu
Tóm tắt
NC máu của 30 đối tượng là giáo viên và công nhân HN, không tiếp xúc với thuốc trừ sâu, gồm 14 nam, 16 nữ tuổi từ 29-59. KQ cho thấy hoạt độ superroxid vàglutathion reductase hồng cầu ở công nhân ở công nhân sản xuất hoá chất trừ sâu giảm rõ rệt, trong khi hoạt độ của cholinesterase huyết tương có xu hướng giảm. Hoạt độ glutathion peroxidase hồng cầu tăng rõ. Trạng thái chống oxy hoá toàn phần huyết thanh giảm có ý nghĩa, sự peroxy hoá màng hồng cầu có xu hưởng tăng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn