ảnh hưởng của điện châm huyệt hợp cốc lên điện não đồ
Tóm tắt
Mục đích: nghiên cứu ảnh hưởng của điện châm huyệt Hợp cốc lên thành phần các sóng điện não của nam thanh niên bình thường lứa tuổi 19-26. Đối tượng và phương pháp: 40Sv nam khoẻ mạnh tuổi 19-26 được tiến hành điện châm huyệt Hợp cốc. Kết quả: Sau khi điện châm huyệt Hợp cốc 1 lần và sau 1 đợt, biên độ và chỉ số sóng alpha tăng ở vùng chẩm và vùng thái dương. Sau 8 lần điện châm huyệt Hợp cốc biên độ sóng nhanh beta và sóng chậm thetadelta giảm xuống có ý nghĩa ở vùng chẩm. Sau điện châm huyệt Hợp cốc 1 lần và 8 lần chỉ số sóng nhanh beta, sóng chậm theta-delta giảm xuống khá rõ ở vùng chẩm và vùng thái dương.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn