Ảnh hưởng của chế phẩm núc nác đối với sự co cơ trơn cô lập của chuột lang gây nên bởi HISTAMIN và dị nguyên đặc hiệu
Tóm tắt
Thí nghiệm được tiến hành trên 8 con chuột lang của 2 giống có trọng lượng từ 250-300g. Thí nghiệm được thực hiện trên 52 đoạn ruột già của hai giống, trong đó có 23 đoạn của động vật mẫn cảm. Sự co thắt của đoạn ruột được gây ra bởi tác động của histamin ở nồng độ 0,1µg/ml, các chế phẩm núc nác thử nghiệm với các nồng độ 0,2; 0,5; 1g/ml được dẫn vào sau 5 phút khi đưa histamin ở thể tích 0,2ml. Chế phẩm núc nác có khả năng rõ rệt, làm giảm sự phát triển của phản ứng quá mẫn cảm “invitro” của các cơ trơn cô lập của chuột lang, tác dụng này có liên quan tới tác dụng làm bền vững màng tế bào Mastoscyt đã bị hoạt hoá bởi tác động của dị nguyên đặc hiệu, dẫn tới làm tăng sự tiết các chất có hoạt tính sinh học tương ứng với sự biểu hiện bức tranh lâm sàng của dị ứng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn