Ảnh hưởng của chè hạ huyết áp lên hình ảnh điện não của một số bệnh nhân cao huyết áp
Tóm tắt
Nghiên cứu 30 cán bộ về hưu tuổi từ 60-80, trong đó có 1 nữ 29 nam. Những người này được theo dõi huyết áp tại bệnh viện Việt Xô trên 5 năm. Tất cả đối tượng đều được đo huyết áp và ghi điện não trước khi dùng thuốc một tháng. Dùng chè hạ huyết áp với liều 4 gói mỗi ngày trong một tháng. Xử lý dữ liệu thống kê theo phương pháp tự đối chứng. Kết quả cho thấy có rối loạn hình ảnh điện não trên 100% các đối tượng trước khi dùng chè thuốc và hình ảnh điện não đã có thay đổi rõ rệt sau điều trị theo xu hướng trở lại bình thường.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn