ác dụng chống béo phì và rối loạn trao đổi chất của dịch chiết thịt qủa dọc (Garcinia Multìlira) trên chuột béo phì thực nghiệm
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn