42 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của bộ môn - khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình BVTƯQĐ 108 (1962-2004)
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn