40 năm xây dựng chuyên ngành thần kinh học
Tóm tắt
Lịch sử chuyên ngành thần kinh học Việt Nam bắt đầu sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Ngày 2/12/1956 khoa Tinh thần kinh đầu tiên được thành lập tại Bệnh viện Bạch mai đồng thời khai giảng của Bộ môn Tinh thần kinh trường Đại học Y Hà Nội. Từ đó đến nay trải qua 40 năm phát triển, chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc cả về trình độ, phương tiện cũng như con người

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn