Áp dụng kyc thuật lọc máu liên tục trong điều trị ong đốt suy đa cơ quan