133 Trường hợp điều trị phẫu thuật thay khớp háng toàn phần tại khoa chi dưới- trung tâm chấn thương chỉnh hình từ 01/1995 đến 12/1999
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn