Phòng ngừa mộng tái phát bằng áp mitomycin C trong phẫu thuật điều trị mộng nguyên phát
Tóm tắt
Qua thử nghiệm lâm sàng, tiền cứu, ngẫu nhiên, mù đôi với 75 mộng của 67 bn tham gia nghiên cứu được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm 1 được phẫu thuật mổ mộng và ghép kết mạc xoay và áp MMC 0,02% trong 3 phút sau khi lạng mộng còn nhóm 2-nhóm chứng thay vì MMC được áp NaCl 0,9%. Kết quả cho thấy sau thời gian theo dõi tối thiểu là 6 tháng, tỷ lệ tái phát của nhóm 1 là 5,1% và nhóm 2 là 36,1%. Phân tích cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm nghiên cứu. Không thấy có biến chứng đe doạ thị lực trong cả 2 nhóm. Từ đó cho thấy áp MMC một lần trong phẫu thuật là phương pháp phòng ngừa mộng tái phát hiệu quả và an toàn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn