Phát hiện tự kháng thể chống microsome và chống thyroglobulin bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang ở người bình thường và trong một số bệnh lý tuyến giáp
Tóm tắt
Xét nghiệm tìm các tự kháng thể trên 3 nhóm đối tượng (N1:bệnh nhân (bn) bị bệnh basedow; N2: bn phì đại tuyến giáp lành tính; N3: gồm những người bình thường) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả: trong nhóm không có bệnh lý tuyến giáp, tỉ lệ antiM(+) là 1,8% và antiTg là 3,6%. ở nhóm bn có bướu giáp lành tính, tỉ lệ antiM(+) chiếm 1,47% và antiTg chiếm 2,94%. Tỷ lệ này trên nhóm bn bị basedow lần lượt là 65,7% và 66,1%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn