Khảo sát nong van hai lá bằng bóng inoue tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Tóm tắt
81 trường hợp nong van hai lá bằng bóng xuuyên da, qua đường tĩnh mạch tại BV Chợ Rẫy. Lỗ van 2 lá được mở rộng từ 0,86 +/- 0,18 thành 1,92 +/- 0,22 cm2. Mức độ triệu chứng khó thở của bn giảm nhiều (1,5 độ theo phân loại NYHA). Tai biến: tử vong 1,23%, chén ép tim 1,23%, hở van hai lá thêm 39% ( độ I, II)

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn