Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt ở một số nơi trong TP. HCM bằng phương pháp đo phổ UV-VIS
Tóm tắt
Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nguồn nước nói riêng ở TP HCM là khá nghiêm trọng. Vì vậy khi nói đến ô nhiễm nguồn nước thì không thể không quan tâm đến chất lượng nước sinh hoạt, nguồn nước liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của hàng triệu cư dân thành phố. Báo cáo này nhằm góp phần đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt ở một số nơi trong thành phố bằng máy quang phổ UV-Vis một thiết bị phân tích không đắt tiền nhưng lại cho kết quả khá chính xác

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn