Khảo sát các yếu tố văn hoá - xã hội - lâm sàng trên bệnh nhân lang ben tái phát
Tóm tắt
Khảo sát 217 bn lang ben cho thấy tỷ lệ bn mắc bệnh lang ben bị tái phát là 64,5%. Các yếu tố như giới, tuổi có mối liên quan rõ ràng với tình trạng tái phát của bệnh. Một số đặc điểm lâm sàng như thời gian mắc bệnh, diện tích sang thương và vị trí sang thương (cổ, ngực, lưng, tay, bụng, đùi) có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa bn lang ben tái phát và bn lang ben mới mắc lần đầu.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn