Đoán sớm bệnh sốt xuất huyết: Kết quả nghiên cứu tại trung tâm y tế Thoại Sơn, An Giang
Tóm tắt
Nc 48 bn có triệu chứng sốt và công thức máu không thấy có dấu hiệu nhiễm trùng để phát hiện virus Dengue trong huyết thanh bằng kỹ thuật RT-PCR từ tháng 6-7/2001. Kết quả cho thấy: có 29 trường hợp nhiễm virus Dengue gây sốt xuất huyết dù trên lâm sàng và cận lâm sàng chưa hề có dấu hiệu rõ rệt của sốt xuất huyết. 1 trường hợp được chẩn đoán sốt xuất huyết độ III và phát hiện virus Dengue(+). 18 trường hợp phát hiện có virus Dengue(-). Trong 17 mẫu huyết thanh phát hiện có Dengue(+): 13 mẫu thuộc týp 3, 4 mẫu thuộc týp D2. Týp virus Dengue gây sốt xuất huyết lưu hành tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chủ yếu là D3

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn