Định lượng đơn giản saponin trong chế phẩm chứa rau má
Tóm tắt
Phương pháp cân giúp xác định hàm lượng saponin toàn phần có trong: bột rau má, viên nén Centasia do Xí nghiệp DP 3 tháng 2 Thành phố Hồ Chí Minh bào chế và Trà Hoà tan Rau má-Hà thủ ô tự bào chế. Kết quả: Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện ở phòng thí nghiệm có quy mô nhỏ. Phần tiếp theo của đề tài sẽ đánh giá xác định độ chính xác, độ tin cậy của phương pháp để áp dụng trong công tác kiểm nghiệm thuốc.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn