Đánh giá tổn thương phổi-màng phổi trong chấn thương ngực kín liên quan đến gãy sườn
Tóm tắt
Chấn thương ngực kín là nguyên nhân tử vong hàng đầu của những người trẻ dưới 40 tuổi. Trong một nghiên cứu trên 371 trường hợp chấn thương ngực kín tổn thương phổi-màng phổi trong 2 năm (1997-1998) tại BV Chợ Rẫy cho thấy tai nạn mô tô và tổn thương ngực trái là chủ yếu, cung sau tổn thương nhiều nhất với đa số là tràn máu màng phổi. Gãy cung trước và các sườn từ 1-3 thì hiếm nhưng thương tổn kèm theo những thương tổn nặng bên trong. Hiếm khi gãy 2 sườn cuối, nếu có thi phải chú ý tổn thương nội tạng bụng. Điều trị dẫn lưu màng phổi chiếm đa số, 85% và mở ngực chỉ có 5%. Tử vong chính là do dập phổi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn