Chẩn đoán niệu quản đơn lạc chỗ âm đạo bằng X quang âm đạo
Tóm tắt
Từ 1/1995-8/2001 Bệnh viện Nhi Đồng I đã điều trị cho 16 trẻ (14 nữ, 2 nam) có niệu quản đơn lạc chỗ. Các phương tiện khảo sát hình ảnh đã được sử dụng gồm: siêu âm, UIV, xạ hình thận và X quang âm đạo nếu các phương tiện khác cho kết quả âm tính. Siêu âm không thể phát hiện 6 trường hợp thận có kích thước nhỏ, X quang bộ niệu đường tĩnh mạch cho thấy 1 trường hợp thận có chức năng kém, xạ hình thận với DMSA phát hiện 8 bn chức năng kém, 8 bn xạ hình không phát hiện được. Trong 8 bn này, 4 bn niệu quản lạc chỗ đổ vào âm đạo được phát hiện với X quang âm đạo có cản quang, 16 thận có kích thước nhỏ, chức năng kém đều được cắt bỏ. X quang cản quang âm đạo là 1 phương tiện chẩn đoán có giá trị cao trong việc phát hiện thận đơn loạn sản có niệu quản lạc chỗ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn