Chẩn đoán nhanh lao màng não ở trẻ em bằng phương pháp polymerase chain reaction
Tóm tắt
Sử dụng PP Polymerase chain reaction (PCR) trong việc ch/đ sớm các trường hợp nghi ngờ lao màng não (LMN) ở trẻ em. Với PP này, vi khuẩn M. tuberculosis trong dịch não tuỷ được xác định ở 24/78 trẻ bị LMN, không có 1 trường hợp nào dương tính ở 59 trẻ bị viêm màng não mủ. Đối với kết quả cấy vi khuẩn lao thì có 13/78 trường hợp LMN dương tính. Thời gian để trả lời kết quả PCR là 48 giờ. Đây là 1 PP hữu ích trong việc ch/đ nhanh LMN so với các PP thông thường khác

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn