Bước đầu tìm hiểu sự lưu hành bệnh hemoglobin trên người dân tộc Gia Jai tại tỉnh Gia Lai
Tóm tắt
Khảo sát 124 người dân tộc Gia Jai (57 nam, 67 nữ; 45 người sống tại huyện Đắc Đoa và 79 người là cha mẹ các bn tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai) từ tháng 1-12/2001. Kết quả: 2 loại bệnh hemoglobin lưu hành phổ biến trong cộng đồng người Gia Lai là beta thalassemia và HbE. Trong 42 người điện di có HbE thì 6 người đồng hợp tử HbE, tất cả đều không có triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ lưu hành bệnh hemoglobin ở người Gia Jai là 39%. Hemoglobin E và beta thalassemia là 2 bệnh huyết sắc tố lưu hành với tỷ lệ HbE 34% và beta thalassemia 5%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn