Bước đầu nghiên cứu nền dính cho dạng thuốc dán (patch)
Tóm tắt
Nc thành công công thức cho nền dính của thuốc dán với thành phần cơ bản là các polymer eudragit và các chất hóa dẻo có khả năng đáp ứng yêu cầu của thuốc dán. Các eudragit E, eudragit L hay eudragit RS liên kết với chất hóa dẻo, chất liên kết mạnh và các tá dược khác tạo ra hệ thống xốp, dính. Nhờ khả năng thấm và giữ nước (chúng dùng được trong dung môi nước và dung môi hữu cơ) mà hệ trị liệu phù hợp với da và các chất dính sót lại trên da dễ được rửa sạch bằng nước.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn