Ảnh hưởng chế độ ăn giảm đạm cung cấp thêm ketoacids và điều trị thiếu máu bằng r- HuEPO trong điều trị bảo tồn suy thận mãn
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Dù cho đã có nhiều cải tiến trong kỹ thuật chạy thận nhân tạo nhưng tỷ lệ tử vong và biến chứng nằm viện của suy thận mãn giai đoạn cuối hầu như vẫn không thay đổi trong suốt thập niên qua. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng có thể làm chậm sự tiến triển của suy thận mãn khi cung cấp lượng đạm giới hạn bằng chế độ ăn giảm đạm và bổ túc thêm bằng các acid amin thiết yếu như Essential amino acids hay Keto acids (KA). Mục tiêu: Đánh giá tác động của điều trị bảo tồn bằng chế độ ăn giảm đạm cung cấp thêm KA và điều trị thiếu máu bằng r- HuEPO trên diễn tiến của suy thận mạn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 30 BN bị suy thận mãn do các nguyên nhân khác nhau; thời gian theo dõi trung bình là 18 tháng. Kết quả: Có 17 trường hợp (TH) có sự giảm créatinine máu trước điều trị trung bình (ĐTTB) là 6,4mg% và sau một thời gian ĐTTB là 4,2mg% (P<0,005); đạm máu trung bình trước điều trị là 6,5mg% và sau một thời gian ĐTTB là 7,02mg% (p<0,005). Có 8 TH có créatinine không đổi với trước ĐTTB là 5,4mg% và sau một thời gian điều trị là 5,3mg%; đạm máu trung bình trước điều trị là 7,1g%, sau một thời gian điều trị là 6,8g%; trong nhóm này có 1 TH tử vong do té cầu thang, không phải do tai biến, biến chứng của điều trị. Trong cả hai nhóm trên, cả Hb và Hct trung bình trước điều trị lần lượt là 7,8g% và 25% và sau một thời gian ĐTTB lần lượt là 11,1g% và 32,1% (p<0,005). 5 TH còn lại, créatinine máu tăng cao hơn sau 1 tháng điều trị với trước ĐTTB là 5mg%, sau 1 tháng ĐTTB là 7,2mg%. Kết luận: Chế độ ăn giảm đạm cung cấp thêm KA và điều trị thiếu máu bằng r- HuEPO giữ vai trò chính trong điều trị bảo tồn suy thận mãn và giúp kéo dài thời gian không phải chạy thận nhân tạo.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn