Ứng dụng một số test bì, test kích thích, test labo trong chẩn đoán đặc hiệu bệnh dị ứng của các thuyền viên, dân cư sống ven biển, hải đảo tại Hải Phòng
Tóm tắt
Ứng dụng một số test bì, test kích thích, test labo trong chẩn đoán đặc hiệu các bệnh dị ứng và đánh giá độ nhạy, sự phối hợp các test trong xác định các dị nguyên gây dị ứng của 299 thuyền viên và 337 dân cư sống ven biển, hải đảo tại Hải Phòng. Kết quả: test lẩy da có độ nhạy 77,26%, độ đặc hiệu 96,67%. Test nội bì có độ nhạy 84,95%, độ đặc hiệu 96,67%. Test áp có độ nhạy 58,18%, độ đặc hiệu 100%. Test kích thích niêm mạc mũi có độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 100%. Test tiêu bạch cầu đặc hiệu có độ nhạy 75,25%, độ đặc hiệu 93,75%. Boyden có độ nhạy 79,20%, độ đặc hiệu 93,75%. Kết quả các test invivo và invitro trên bệnh nhân đã xác định sự phối hợp các test trong chẩn đoán nguyên nhân gây nên dị ứng có hiệu quả cao và chỉ cần phối hợp 3 test là đủ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn