Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét giảm ở những người mang hemoglobin E
Tóm tắt
Nghiên cứu nhóm bệnh gồm 45 người mắc triệu chứng sốt rét (SR) lâm sàng, nhóm chứng gồm 157 người tình nguyện tại xã Thanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, từ 2002-2003. Tất cả đều là người dân tộc Vân Kiều. Mục tiêu: Nghiên cứu kiểu hemoglobin E (HbE) của người dân Vân Kiều để làm sáng tỏ giả thuyết về cơ chế đề kháng của hồng cầu người dân đối với ký sinh trùng SR. Kết quả: Đối với bệnh nhân dưới 21 tuổi, sự khác nhau khá xa về tỷ lệ mắc bệnh giữa người mang HbE (chứng 71,43% so với bệnh 45,71%) và người mang HbAA (chứng 28,57% so với bệnh 54,29%), khẳng định vai trò của HbE trong việc giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh đối với người mang HbE, nhất là người trẻ. Các số liệu trong nghiên cứu cho thấy những cá thể mang HbE dù là đồng hợp tử hay dị hợp tử đều có tỷ lệ nhiễm bệnh SR thấp.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn