Trị số nồng độ FDPs, D-DIMER ở người bình thường
Tóm tắt
Nghiên cứu 32 người khoẻ mạnh (16 nam, 16 nữ) cho máu tại Bệnh viện Bạch Mai và đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Hữu Nghị. Tiến hành kỹ thuật bán định lượng nồng độ D-dimer, FDPs huyết thanh bằng quy trình hoá chất của hãng Stago (Pháp). Kết quả nồng độ FDPs huyết tương ở người bình thường <40microgam/ml; trong đó 93,75% có giá trị <20microgam/ml. Nồng độ D-dimer huyết tương ở người bình thường là 1-4microgam/ml, trong đó có tới 75% nằm trong khoảng 1<2microgam/ml.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn