Tìm hiểu nhận thức về sức khoẻ sinh sản và phòng, chống các bệnh LTQĐTD/HIV/AIDS ở lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn quận Thanh Xuân-Hà Nội
Tóm tắt
Chọn 5 đối tượng đại diện cho lứa tuổi vị thành niên (VTN) gồm: 20 HS PTTH, 10 SV, 10 công nhân và 10 nhân viên nhà hàng. Đại diện tại 1 số trường THPT, đại học, xí nghiệp, nhà hàng thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội từ tháng 6-7/2000. Áp dụng phương pháp định tính kết hợp với đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng. Về nhận thức: 100% VTN ở 5 nhóm đều mong muốn tìm hiểu về SKSS và phòng chống HIV/AIDS, 70-100% với VTN biết giang mai, lậu và 95-100% biết HIV là các bệnh dễ lây qua đường tình dục, 70-100% số VTN biết sử dụng bao cao su. Về thái độ: phần lớn VTN không đồng tình với việc QHTD trước tuổi 20. Về hành vi: 60-80%, số VTN khi QHTD đều do cả 2 đồng ý, địa điểm QHTD chủ yếu ở nhà hàng, khách sạn. Về thực hành: 40-66,7% uống thuốc tránh thai, 20-33,3% sử dụng bao cao su.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn