So sánh sự hồi phục cấu trúc giác mạc thỏ bị viêm loét do tụ cầu được điều trị dài ngày bằng Laser Helium-Neon đơn thuần và Laser phối hợp với kháng sinh
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn