So sánh nồng độ đường huyết mao mạch với tĩnh mạch và tìm hiểu một số yếu tố liên quan
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống con người được nâng cao, bệnh lý liên quan đến nồng độ glucose máu – đái tháo đường (ĐTĐ) cũng ngày càng gia tăng. Định lượng glucose máu không chỉ là xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán mà còn có giá trị tiên lượng và theo dõi điều trị ĐTĐ. Mục đích: So sánh nồng độ đường huyết mao mạch (ĐHMM) và tĩnh mạch (TM) tại cùng một thời điểm. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nồng độ ĐH. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 228 BN điều trị tại Viện Lão khoa Quốc gia. BN nhịn đói ít nhất 6 tiếng, được lấy mẫu máu định lượng ĐHTM và MM. Kết quả: Ở nhóm BN có ĐH <6,4mmol/l: 92% BN ở độ lệch ĐH ≤0,6mmol/l, 8% BN ở độ lệch >0,6mmol/l. Ở nhóm 81 BN có nồng độ ĐH >6,4mmol/l: 78% BN ở độ lệch ĐH ≤0,3mmol/l, 22% BN ở độ lệch ĐH >0,6mmol/l. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. So sánh mức độ chênh lệch DDHMM-TM ở cả nam và nữ thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Hầu như không có sự khác biệt nào về tỷ lệ ở các nhóm có men gan bình thường và men gan tăng, ở cả 2 nhóm Na+ và K+ với p>0,05. Kết luận: Ở nồng độ ĐH càng cao, ĐHMM và TM có xu hướng chênh lệch nhau càng nhiều. Sự chênh lệch ĐH giữa MM và TM không phụ thuộc vào giới, huyết áp, mỡ máu, điện giải, men gan. Sự chênh lệch ĐHMM và TM có phụ thuộc vào nồng độ creatinin máu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn