Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng của khối u kết giác mạc
Tóm tắt
Đặt vấn đề: U kết giác mạc là một bệnh ít gặp nhưng khi xuất hiện nó gây ảnh hưởng nhiều về mặt thẩm mỹ, một phần chức năng thị giác cuãng như vận động của nhãn cầu, biểu hiện về mặt lâm sàng rất đa dạng phong phú, chẩn đoán xác địh phải dựa vào đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm giải phẫu bệnh. Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng của khối u kết giác mạc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 87 bệnh nhân trường hợp u kết giác mạc được điều trị tại bệnh viện Mắt Trung ương trong năm 2007. Sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi cứu. Kết quả: Các khối u lạc chỗ bẩm sinh (chiếm 40,2%) gồm các u bì và u bì mỡ kết giác mạc, thường lành tính không có khả năng chuyển thành ác tính. Các khối u có nguồn gốc biểu mô (chiếm 47,1%) được chia làm 3 loại lành tính, tiền ác tính và ác tính. Các khối u tiền ác tính và ác tính chiếm 13,8%. Trong nhóm lành tính có tới 56% các khối u gặp ở nhóm ≤ 20 tuổi, chỉ có 9,3% gặp ở nhóm ≥ 61 tuổi. U bẩm sinh lạc chỗ gặp ở nữ nhiều hơn nam (66% so với 34%). Ngược lại các khối u có nguồn gốc biểu mô hay gặp ở bệnh nhân nam (68,3%). Các khối u hắc tố có 37,5% trường hợp gặp ở nam và 62,5% trường hợp gặp ở nữ. Các khối u thường xuất hiện ở vùng rìa kết giác mạc (44,8%) và kết mạc nhãn cầu (33,3%), chỉ có 4,7% các khối u xuất hiện trên giác mạc, 2,3% các khối u xuất hiện ở kết mạc mi, 8% xuất hiện ở cùng đồ và 6,9% còn xuất hiện ở các vị trí như cục lệ, nếp bán nguyệt. Kết luận: U có nguồn gốc biểu mô, u bẩm sinh lạc chỗ và u hắc tố là các loại khối u ác tính thường gặp nhiều ở thanh thiếu niên, các khối u ác tính thường gặp ở trung niên và người cao tuổi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn