Nhận xét đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân đột quỵ có thông khí cơ học tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn