Nghiên cứu tính an toàn của curcumin tách chiết từ Curcuma longa L. (Zingiberaceae) trên thực nghiệm
Tóm tắt
Chế phẩm nghiên cứu: Curcumin tinh khiết. Động vật: thỏ đực khỏe mạnh; 45 chuột nhắt trắng khỏe mạnh. Chia thành 3 lô: lô 1 (lô chứng): uống dung môi; lô 2 dùng curcumin liều 0,05g/kg trọng lượng cơ thể (TLCT)/24 giờ; lô 3 dùng curcumin liều 0,10g/kg TLCT/24 giờ. Cho chuột uống curcumin liên tục trong 4 tuần. Chưa tìm được LD50 của curcumin trên chuột dùng theo đường uống. Curcumin với liều 0,05g/kg TLCT/24 giờ và 0,10g/kg TLCT/24 giờ, uống liên tục trong 4 tuần không làm thay đổi các chức năng tạo máu, chức năng gan, thận, trên chuột thực nghiệm. Không có sự biến đổi ở các tiêu bản mô bệnh học của mô gan - lách - thận của chuột khi được dùng liên tục 4 tuần. So sánh chứng - thử sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn