Nghiên cứu thực trạng tàn tật và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hải Dương
Tóm tắt
Nghiên cứu 639 người tàn tật (TT) có nhu cầu phục hồi chức năng tại 4 xã/phường tỉnh Hải Dương, 356 nam và 283 nữ. Người TT có trình độ văn hóa thấp: mù chữ 37,3%, cấp tiểu học 53,1%. Số người lớn TT sống độc thân là 37%. 97,2% người TT thuộc mức kinh tế hộ nghèo đói. Thời gian mắc TT: 70% vào giai đoạn trên 16 tuổi. Sau khi bị TT: 60,1% không có khả năng lao động do TT quá nặng. Phân bố người TT theo 7 nhóm TT: khó khăn về vận động 34,3%; hành vi xa lạ 16,1%; khó khăn về nhìn 13,1%; khó khăn về nghe nói 11,1%; khó khăn về học 5,5%; động kinh 5,2%; mất cảm giác 0,2% và đa TT 14,5%. Phân bố người TT theo phối hợp TT: một loại TT 85,4%, hai loại TT 2,3% và số người có từ TT trở lên 12,2%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn