Nghiên cứu thời gian làm rỗng vùng dạ dày trên bệnh nhân cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp chụp xạ hình
Tóm tắt
Chụp xạ hình với bữa ăn nửa rắn, đánh dấu 99mTc-DTPA có thể nghiên cứu toàn bộ hoạt động di chuyển của thức ăn trong vùng dạ dầy (DD) trong một điều kiện sinh lý và có thể định lượng được theo thời gian. Việc thức ăn di chuyển rất nhanh khỏi quai omega (T50%=25,42 phút) và khả năng giữ thức ăn lại tại vùng DD giả trong một khoảng thời gian tương đương vói người còn DD (T50%=49,33 phút), có thể cho phép giải thích một tình trạng sống tốt hơn, ít rối loạn hơn ở những bn được tạo túi thay thế DD kiểu Lygidakis sau cắt toàn bộ DD.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn