Nghiên cứu nồng độ homocystein và lipoprotein(a) trong máu ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ
Tóm tắt
Nhóm bệnh: gồm 60 người được chẩn đoán suy thận mạn tính giai đoạn cuối (STMGĐC) đang chạy thận nhân tạo chu kỳ (CTNTCK) tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định từ 10/2006 - 7/2007. Nhóm chứng: gồm 40 người khỏe mạnh, cùng độ tuổi, không có bệnh thận, tim mạch, không THA. Kết quả: Nồng độ Hcy máu trung bình ở BN STM đang CTNTCK là 23,51 ± 9,58 mmol/l, cao hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng 9,56±1,92 mmol/l. Nồng độ Hcy ở nhóm THA cao hơn so với nhóm không THA. Tỷ lệ BN có tăng Hcy máu ở nhóm STM đang CTNTCK là 88,3%. Nồng độ Lp(a) trung bình ở nhóm BN STM đang CTNTCK là 31,78±16,17 mg/dL, cao hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng 14,17±8,76 mg/dL. Tỷ lệ BN có > 30mg/dL là 48,33%. Tỷ lệ BN có tăng cả Hcy và Lp(a) là 41,67%, đây là nhóm có nguy cơ tim mạch cao. Nồng độ Hcy có sự tương quan thuận có ý nghĩa với tuổi và tương quan nghịch với Folate, và tương quan nghịch yếu với vitamin B12. Nồng độ Hcy không tương quan với thời gian chạy thận nhân tạo, độ THA và nồng độ albumin máu. Không có sự tương quan giữa Lp(a) với tuổi, giới, thời gian chạy thận nhân tạo, độ THA và nồng độ albumin máu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn