Nghiên cứu nồng độ D-Dimer ở bệnh nhân sau mổ tim hở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể
Tóm tắt
Mục đích: tìm hiểu sự biến đổi của nồng độ D-Dimer ở bệnh nhân sau mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang có so sánh trên 104 bệnh nhân mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể tại bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 1-8/2006. Kết quả: nồng độ D-Dimer tăng cao ngay sau mổ và vẫn giữ ở mức cao cho tới ngày thứ 3 sau mổ. Sau mổ có 10,6% số trường hợp nồng độ D-Dimer tăng cao >500g/l, trong khi trước mổ không có bệnh nhân nào D-Dimer >500g/l. Bình thường, nồng độ D-Dimer giảm dần sau mổ, D-Dimer không giảm chứng tỏ có tình trạng tăng hoạt tính tiêu sợi huyết.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn