Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng homocystein máu ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ.
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Suy thận mạn là một bệnh lý diễn biến qua nhiều giai đoạn và kéo dài nhiều năm, người bệnh chỉ có thể sống được nhờ các biện pháp can thiệp lọc máu ngoài thận. Mục tiêu: Xác định nồng độ homocystein (Hcy) ở bệnh nhân suy thận mạn trước khi chạy thận nhân tạo (TNT) so với người bình thường và đánh giá hiệu quả điều trị tăng homocystein ở bệnh nhân suy thận mạn bằng chạy TNT kết hợp bổ sung axit folic, vitamin B6 và vitamin B12 trong thời gian 1 tháng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu bệnh chứng 60 người suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo chu kỳ (TNTCK) tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định từ 10/2006-7/2007, không điều trị với acid folic, vitamin B12 và B6. Nhóm chứng gồm 40 người khỏe mạnh. Kết quả: Tăng homocystein máu chiếm 88,33% bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy TNTCK, nồng độ homocystein máu trung bình trước lọc máu 23,51±10,49 µmol/L cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (9,45±1,87 µmol/L, p<0,0001). Nồng độ homocystein toàn phần (tHcy) ở nhóm bệnh nhân tăng huyết áp (THA) cao hơn nhóm không THA có ý nghĩa thống kê. Sau chạy TNT, nồng độ tHcy trung bình 17,74 ±9,13 µmol/L, có giảm 5,93 ±3,4 µmol/L giảm khoảng 25% so với trước khi lọc máu. Điều đó chứng tỏ sau lọc máu có giảm tHcy nhưng vẫn cao hơn so với nhóm chứng. Chạy TNT đơn thuần 3 lần/tuần trong 4 tuần, không làm thay đổi nồng độ Hcy trước lọc máu trong khoảng thời gian theo dõi 26,44±8,65 µmol/L so với 24,48±9,23 µmol/L.Chạy TNT 3 lần/tuần kết hợp bổ sung axit folic 5mg+vitamin B6 100mg uống hàng ngày và tiêm bắp 1000µg vitamin B12 sau mỗi lần chạy thận, liên tiếp trong 4 tuần, nồng độ Hcy giảm có ý nghĩa từ 25,64±7,57 µmol/L xuống 15,65±3,62 µmol/L. Kết luận: Đây là phác đồ đơn giản, rẻ tiền dễ áp dụng ở cơ sở điều trị trong việc giảm Hcy toàn phần - một nguy cơ tim mạch mới ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn