Nghiên cứu điều trị u nông bàng quang bằng cắt nội soi kết hợp với bơm mitomycin C vào bàng quang
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Trong điều trị ung thư (UT) bàng quang nông, sự lựa chọn hàng đầu là cắt nội soi qua niệu đạo. Nhưng vấn đề đặt ra khi điều trị UT này là phải chống tái phát. Các nghiên cứu điều trị dự phòng tái phát UT nông bàng quang sau cắt nội soi (bằng bơm BCG hay mitomycin C (MMC) vào bàng quang) mới chỉ được thực hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây nhưng đã cho kết quả tốt. Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u nông bàng quang; Góp phần đánh giá kết quả của việc bơm mitomycin C vào bàng quang sau cắt nội soi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 30 BN được chẩn đoán lâm sàng là u bàng quang và có kết quả giải phẫu bệnh lý sau mổ là UT nông tại Khoa Ngoại BV Thanh Nhàn từ 2/2003-5/2006 được chỉ định cắt nội soi u bàng quang qua đường niệu đạo, sau đó bơm MMC liều lượng 20mg/1 lần x 2 lần/1 tuần x 4 tuần liền. Kết quả: U nông bàng quang thường gặp ở tuổi 41-70 (80%). Lý do vào viện thường gặp nhất là đái máu (90%). Tỷ lệ cắt hết u là 100%; không có tử vong trong và sau mổ. 18/30 BN (60%) có tai biến và biến chứng sau mổ, trong đó biến chứng nhiễm khuẩn niệu 3 BN (10%), giật dây thần kinh bịt 14 BN (46,7%), 1 BN chảy máu phải truyền máu. Kết luận: MMC bơm vào bàng quang là một phương pháp hóa trị liệu an toàn và hiệu quả. Không có BN tái phát u sau 3 và 6 tháng. Tác dụng phụ của MMC là không đáng kể.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn