Nghiên cứu đào tạo nhân lực về dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả lồng ghép vào chương trình PHCN dựa vào cộng đồng
Tóm tắt
Nghiên cứu điều tra xã hội học; đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo nhân lực về điều trị chỉnh hình và lồng ghép chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Kết quả thu được: về chuyển giao kiến thức, kỹ năng, thái độ của các cán bộ làm công tác phục hồi chức năng qua đó xây dựng được chương trình giảng dạy cho cán bộ chỉnh hình ở các tuyến y tế cơ sở. Đồng thời nói rõ cho chương trình lồng ghép này có sự liên kết chặt chẽ giữa cộng đồng và các cán bộ làm công tác chỉnh hình.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn