Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hoá lipid ở bệnh nhân mắc bệnh gút
Tóm tắt
Xác định tỷ lệ rối loạn chuyển hóa lipid ở 60 BN được chẩn đoán xác định gút theo tiêu chuẩn Bennett và Wood 1968, từ 16 tuổi trở lên, điều trị tại Khoa Xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10/2002 – 4/2005. Kết quả: tỷ lệ rối loạn chuyển hóa lipid máu ở BN gút là 85%. Đặc điểm rối loạn chuyển hóa lipid máu ở BN gồm: 37,3% số BN chỉ rối loạn một trong các thành phần lipid và 62,7% rối loạn ít nhất 2 thành phần. Tỷ lệ BN tăng triglycerid: 61,7%, tăng cholesterol: 43,3%, tăng LDL-Cholesterol: 26,7% và giảm HDL-cholesterol: 31,7%. Nồng độ trung bình của mỗi thành phần lipid máu ở mức độ cần điều chỉnh, cụ thể: triglycerid 2,9±1,0; cholesterol: 6,0±0,7; LDL-cholesterol: 4,0±0,4; và HDL-cholesterol: 0,7±0,1. Nhóm BN tăng triglycerid kết hợp cholesterol có nồng độ triglycerid, cholesterol cao hơn nhóm BN tăng triglycerid đơn thuần, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn