Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng giàu vi chất có bổ sung lyzin cho trẻ em 6 - 24 tháng tuổi
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở nước ta đã giảm nhiều, nhưng vẫn ở mức cao. Một trong những nguyên nhân của tình trạng suy dinh dưỡng là sự thiếu năng lượng và vi chất dinh dưỡng trong các thức ăn bổ sung cho trẻ em. Mục tiêu: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng giàu vi chất (DDGVC) có bổ sung lyzin cho trẻ em 6-24 tháng tuổi. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Nguyên liệu: gạo, đậu tương, vừng, canxi cacbonat, đường, sữa bột, premix, lyzin. Chất lượng của sản phẩm được đánh giá bởi chất lượng dinh dưỡng, chất lượng cảm quan và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm. Kết quả: Hàm lượng lyzin trong bột DDGVC sau quá trình nấu chín vào thời điểm sau đun sôi 3 phút, 5 phút bị mất mát như nhau (48% so với bột sống). Sự mất mát tăng lên theo thời gian đun sôi: sau 7 phút là 58%, 10 phút là 70%. Bột DDGVC sau nấu chín có hàm lượng lyzin chỉ đáp ứng 35-42% nhu cầu lyzin. Lượng L-lyzin monohydroclorid bổ sung vào bột DDGVC được bảo toàn 100% sau quá trình nấu chín bột trong vòng 5 phút. Đã hoàn thiện được quy trình sản xuất bột DDGVC có bổ sung lyzin, L-lyzin monohydroclorid được bổ sung vào giai đoạn “phối trộn cấp 1” các nguyên liệu với hàm lượng là 600mg trong 100g bột; trong 100g bột là 1780mg lyzin, đáp ứng 60-73% nhu cầu lyzin của trẻ. Kết luận: Bột DDGVC có bổ sung lyzin có thời gian bảo quản 6 tháng. Bột có bổ sung lyzin được đa số trẻ ăn chấp nhận.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn