Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái trên bệnh nhân tăng huyết áp bằng phương pháp siêu âm doppler tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn