Nghiên cứu biến đổi hoạt độ enzym CKMB, LDH và GOT gây thiếu máu cơ tim cấp tính và hình thái tế bào cơ tim sau rửa, bảo quản trên thực nghiệm
Tóm tắt
Nghiên cứu thực nghiệm gây thiếu máu cơ tim chuột cấp tính toàn bộ và sau bảo quản tim bằng dung dịch Euro-Collins và Latat ringer ở nhiệt độ 4oC trong thời gian 60 phút. Kết quả: trong thời gian 60 và 120 giây tim bị thiếu máu, các enzym đặc hiệu và không đặc hiệu CKMB-LDH-GOT sẽ tăng cao đồng thời và tỷ lệ thuận với thời gian thiếu máu, trong đó CKMB là enzym đặc hiệu có giá trị chẩn đoán quyết định. Tim sau khi bị thiếu máu được rửa, bảo quản ở các dung dịch khác nhau thì tổn thương thứ phát của tim tỷ lệ thuận với sự có mặt của các enzym có trong dịch bảo quản. Bảo quản tim trong dung dịch Euro-Collins thì tổn thương thứ phát sẽ ít hơn so với bảo quản tim bằng dung dịch Latat ringer.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn