Một vài nhận xét qua 2524 trường hợp soi dạ dày-tá tràng tại Bệnh viện Bưu Điện 3 năm 1996-1998
Tóm tắt
2524 trường hợp tuổi từ 7-86. Kết quả: tỉ lệ các thể bệnh viêm dạ dày, loét DDTT, UTDD của CBCNV nam và nữ ngành bưu điện không khác biệt so với ngoài ngành; tỉ lệ nhiễm HP trong các thể viêm, loét, u tại dạ dày không có sự khác biệt; tỉ lệ chẩn đoán nội soi phù hợp cao với chẩn đoán MBH trong các thể viêm, loét phù hợp thấp trong các trường hợp dạ dày bình thường, polip, UTDD; tỉ lệ dị sản ruột là 22,9%, loạn sản 6,26%; có cả DSR+LS là 3,15%, không có mối liên quan giữa tỉ lệ dị sản, loạn sản với tuổi; hầu hết số dị sản ruột với loạn sản ruột đều có tỉ lệ nhiễm HP cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn