Một số kết quả nghiên cứu bước đầu bệnh sán lá phổi (PARAGONIMIASIS) ở Sìn Hồ-Lai Châu
Tóm tắt
Nghiên cứu: 1/Trẻ em (trên 2 tuổi), cán bộ, nhân dân các dân tộc đang làm việc và sinh sống tại khu vực Sìn Hồ, Lai Châu được chọn và chia hai nhóm: nhóm khoẻ mạnh (chọn ngẫu nhiên) học sinh trường dân tộc nội trú Sìn Hồ; nhóm có bệnh hô hấp mạn tính (ho ra đờm rỉ sắt kéo dài, tiền sử có tràn dịch màng phổi, ho ra máu, hoặc được chẩn đoán là lao, khó thở). Mọi đối tượng thuộc cả 2 nhóm đều được hỏi kỹ về tiền sử bệnh hô hấp, tập quán ăn cua nướng, xét nghiệm để tìm sán lá phổi trong đờm. 2/Chó, lợn,… được mổ lấy phổi để phân tích tìm sán lá phổi trưởng thành để xác định các vật chủ tự nhiên. 3/Bắt cua sống ở suối, ao hồ đem về Hà Nội để định loại và tìm tỷ lệ cua mang sán ấu trùng sán lá phổi. Kết quả: 1/Có 17 trường hợp đã được xác nhận là sán lá phổi đang tiến triển; 2/Khám ngẫu nhiên 125 học sinh xác định tỷ lệ ăn cua nướng 89,6%, trứng sán trong đờm 100% âm tính, Mantoux (+) có 2 trường hợp; 3/Phân tích phổi của 2 con chó nhà và 1 con lợn tìm thấy 2 con sán lá phổi ở 1 con chó; 4/ Thu nhập 30 con cua ở suối (đang chờ định loại và xác định tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán lá phổi). Qua kết quả nghiên cứu ban đầu cần có một chương trình nghiên cứu toàn diện về bệnh này.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn